RESERVA AMARRES

Qualitat i professionalitat assegurades

 • UNE-EN ISO 9001:2008; Qualitat de l’Organització

  Aquesta certificació demostra la nostra capacitat per proporcionar productes i serveis que satisfan els requisits del client.

  Mitjançant processos ens permet treballar amb un sistema de gestió de la qualitat, basat en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar, Fer, Comprovar, Actuar).

 • UNE-EN ISO 14001:2004; Gestió mediambiental

  L’obtenció d’aquesta certificació ens ha ofert la possibilitat de sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes mediambientals que es generen en la nostra organització. Ens indica com optimitzar la gestió de recursos i residus i com reduir els impactes negatius associats a situacions accidentals.

 • OSHAS 180001:2007; Salut i Seguretat en el Treball

  Aquesta certificació especifica els requisits per un sistema de gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball (SST), destinats a permetre que controlem qualsevol possible risc, proporcionant als nostres treballadors l’entorn de treball més segur.

 • Q de Qualitat Turística

  El Club Nàutic Sant Antoni és la primera instal·lació náutico-esportiva d’Eivissa i Formentera en obtenir la Q de Qualitat Turística.

  A més és la segona de totes les illes Balears.

  Aquesta certificació assegura que la presentació del nostre servei és garantía de qualitat, seguretat i professionalitat.

  Tot per assegurar als nostres socis i clients la millor experiència possible